رياست محترم شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي کشور

جناب آقاي مهندس غرضي

 

سخنان حضرتعالي در جلسه مشترک شوراي شهر و نظام مهندسي (روزنامه همشهري مورخ 18/7/86) در خصوص اهميّت بکارگيري مهندسين نقشه برداري در ساخت و ساز شهري که نمايانگر اشراف جنابعالي به کليه امور مهندسي است، موجب خرسندي گرديد.

اميد است با توجه به تفاهمات جلسه مذکور، شرح خدمات و حدود صلاحيت مهندسين نقشه برداري که تاکنون و عليرغم تصويب و ابلاغ آن توسط مسئولين ذيربط هنوز بطور کامل در استان تهران به اجرا در نيامده اقدامات لازم بعمل آيد.

                                                                                                                            رئيس هيئت مديره جامعه نقشه برداران ايران

                                                                                                                                            دکتر بهمن مقرب نيا